Здравна система

Уникална операция на тумор в мозъка бе извършена в София

В Секцията по неврохирургия на УМБАЛСМ „Пирогов” беше извършена уникална операция на злокачествен тумор в главния мозък на 60-годишна жена.

За първи път в България, екип под ръководството на проф. Стефан Габровски, доц. д-р Георги Поптодоров, д-р Николай Велинов, д-р Мария Лалева, д-р Петър Илков и анестезиологът д-р Иван Бенев, приложи с помощта на модерен операционен микроскоп със специфичен флуоресцентен модул техника, която позволява възможно най-добра интраоперативна визуализация на самия тумор.

За очертаване контурите на тумора е приложена 5-аминолевуленова киселина. Тя дава възможност за изобразяване, чрез флуоресценция на зоната на самия тумор и на инфилтрираната от него тъкан, поясни проф. Габровски.

Проектът е по 6-та рамкова програма на Министерството на науката и образованието, в сътрудничество с Института по анатомия в Берн, Швейцария и Катедрата по анатомия при Медицинския университет в София.

С финансиране по проекта е закупена необходимата апаратура и е създадена за първи път в България туморна тъканна банка.

За да се приложи тази техника се изисква много сериозна подготовка на операционния екип, на самия пациент и дори на операционната зала.

Ръководители на проекта са доц. д-р Георги Поптодоров и д-р Николай Велинов.

Двамата са специализирали в Грац, Австрия, и имат лиценз да извършват операции с това контрастно вещество.

Специалистите поясняват, че този метод е приложим само при операции на злокачествени тумори на главния мозък.

Проф. Стефан Габровски допълва, че методът позволява максимален радикализъм при отстраняването на тумора. Това е необходимо, защото е доказано, че лъче- и химиотерапията постигат оптимален резултат при радикално отстранени тумори.

Пациентските организации внесоха предложения за националната представителност

Четирите представителни пациентски организации (Федерация „Български пациентски форум”, Конфедерация „Защита на здравето”, Национална пациентска организация, Българска асоциация за закрила на пациентите) внесоха предложения за промяна в проектонаредбата за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации.

На състоялата се в МЗ среща, инициирана от Теодора Захариева, председател на УС на ФБПФ, пациентските организации предложиха да се премахне конкретизацията в бройката болести, които пациентските организации трябва да покриват, като критерии за национална представителност. Ако са необходими такива критерии, то ФБПФ предлага един от тях да бъде поне три спечелени дела срещу МЗ.

Според тях е необходимо да се премахнат и изискванията за офис и приемно време. Стационарния офис предизвиква неудобство у пациентите с тежки заболявания и ограничена физическа активност. Значителните финансови средства, които ще покрият тези изисквания могат да се насочат към нуждите да тези пациенти.

Четирите национално представителни организации очакват финалният вариант на проектонаредбата да удовлетвори както тяхната позиция, така и тази на МЗ.

Парламентът прие окончателно промените в Закона за здравното осигуряване

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване.

Така директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще бъде управител, а дейността му ще се подпомага от един подуправител, вместо от досегашните трима заместник-директори.

Мотивите за тази промяна са намаляването на разходите за административната дейност на Националната здравноосигурителна каса в условията на икономическата кризата.

Правомощията на управителя на НЗОК ще се изпълняват от заварения до влизането в сила на този закон директор на касата (д-р Нели Нешева) до приключване на мандата му. Трудовите договори на заместник-директорите пък ще бъдат прекратени с предизвестие.

Еврокомисарят по здравеопазването подкрепя реформата у нас

Европейският комисар по здравеопазването Джон Дали е изразил подкрепа за стратегията на България за преструктуриране на болничния сектор на среща със заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова по време на 18-тата Международна конференция по СПИН във Виена, съобщи Министерството на здравеопазването.

Джон Дали е бил подробно запознат с конкретните мерки за оптимизиране дейността на лечебните заведения у нас с цел повишаване на качеството на медицинското обслужване и ефективността на работата.

Българската страна е информирала, че преструктурирането ще се извършва на базата на цялостен преглед на националната здравна система и на конкретните необходимости на здравеопазването по региони.

Фокусът на инвестициите по линия на еврофондовете, за които държавните болници могат да кандидатстват съгласно Средносрочната рамкова програма, е насочен към осигуряване на ранна диагностика и високотехнологично лечение на онкологични заболявания.

Заместник-министър Димитрова е подчертала, че по отношение на общинските болници, които не отговарят на медицинските стандарти за обем дейности и наличие на квалифициран лекарски персонал, преструктурирането предвижда превръщането им в болници за долекуване и продължително лечение и в модерни медицински центрове за 48-часов болничен престой.

Еврокомисарят Дали е информирал, че по отношение на планираното преструктуриране на болничния сектор, в който ще бъдат инвестирани 295 млн. лв., ще даде своята положителна оценка пред Генерална дирекция „Здраве и потребители” на ЕК.

Г-н Дали е изразил и готовност да съдейства за създаване на интегрирана електронна здравна система у нас, първата стъпка, от което ще бъде електронно пациентско досие.

Европейската комисия ще подпомогне България в разработването на електронните досиета на пациентите, които да свързват гражданите, изпълнителите на медицинска помощ, НЗОК и другите участници в здравната система. Целта е системата да отговаря на стандартите на ЕС и да е в максимална помощ както на пациентите и лекарите, така и на институциите, които отговарят за контрола в здравеопазването.

На срещата са били обсъдени и възможностите за участие на Министерството на здравеопазването в изпълнението на туининг-програми със страни от Европейския съюз, които разполагат с добри системи за електронно здравеопазване, допълват от МЗ.

БФС: Няма да се закриват аптеки

Няма да се закриват аптеки, в които липсва естествено осветление, нито които работят денонощно, обяви Мирослав Ненчев, председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

Според новите изисквания на Министерството на здравеопазването в аптеките трябва естествено и изкуствено осветление, което да осигурява здравето и безопасността на работещите и пациентите, като с приоритет е естествената светлина.

Когато то не е достатъчно или възможно да бъде осигурено, се прилага смесено или изкуствено осветление, като изкуственото не може да е по-малко от 500 lux в приемното помещение и по-малко от 300 lux – в складовото, обясни Ненчев.

Аптеките, които не отговарят на това изискване, ще имат 1-годишен гратисен период, за да приведат дейността си според нормативната уредба, допълни още той.

По думите му замерването на силата на осветлението в аптеката и евентуалната му смяна ще струва около 1000 лв. лева, но това не би трябвало да се отрази на цената на лекарствата и да бъде в ущърб на пациентите.

От БФС обявиха, че твърденията след влизането в сила на новите промени 4000 консултанти и друг персонал в аптеките ще останат без работа.

Фармацевтите и помощник-фармацевтите са достатъчно квалифицирани да продават козметика, защото изучават такава дисциплина в университета, казаха още от съсловната организация.

От там увериха още, че това няма да се отрази на крайната цена на лекарствата за пациента.

В България има най-много аптеки на глава от населението в ЕС, при такава конкуренция и в условия на криза няма опасност цените да се повишат.

От съюза обаче са против промените в Закона за здравето, които предвиждат здравното министерство да води регистри на медицинските специалисти.

Към момента всички съсловни организации трябва да водят такива регистри, които МЗ може да ползва, когато поиска, и то напълно безплатно.

От БФС допускат, че промяната цели да изземе функции на съсловните организации и да ги обезличи.

КЗЗ провокира създаването на фонд за зависимостите

Конфедерацията „Защита на здравето” (КЗЗ) инициира създаването на Фонд за зависимостите - система, предлагаща широк спектър от интервенции, чийто избор се базира преди всичко върху оценените нужди на пациента.

Това е нова  система на финансиране, отчетност, контрол върху качеството и прозрачност на всички дейности, свързани с лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите, както и превенцията на тези разтройства.

Чрез своите механизми системата ще защитава правата на всички зависими.

Според организацията във Фонда трябва да влизат: 1% от акциза на тютюневи и алкохолни изделия според чл. 53 от Закона за здравето, глоби, дарения, процент от конфискувани имоти на наркобосове в полза на държавата по така наречената „комисия Кушлев”.

У нас няма нормативен акт, който, отчитайки вредните последици от употребата на наркотици, да  регламентира статуса на зависимите като болни от тежка хронична болест.

Няма правила, които да създадат предпоставки за лечението и социализирането на зависимите, борбата със злоупотребата на наркотици се води само на книга, допълват от КЗЗ.

Четири нови отделения в пловдивската болница „Св. Пантелеймон”

Четири нови клинични сектора бяха открити в пловдивската болница „Свети Пантелеймон”.

Направени са шокова зала към спешното отделение за 24 часов престой, микробиологична лаборатория, манипулационна към  АГ отделението, две операционни зали (подновени са и старите).  Ремонтът е на обща стойност от около 100 хил. лева.

След 6-месечното преструктуриране болницата вече напълно отговаря на изискванията, поставени във връзка с определяне нивата на здравните заведения, заяви директорът доц. Илия Баташки.

Той каза още, че за първите шест месеца на годината през бившата Втора градска в Пловдив са преминала около 6440 или с над 500 повече за същото време през 2009 година.

Финансовите резултати сочат и печалба от 370 хил. лева за първото полугодие, същевременно остават дължими към доставчици още  милион  и 300 хиляди лева, въпреки изплатените наскоро около 400 хил. на фармацевтична компания.

Доц. Баташки добави, че  като цяло задълженията не нарастват и  общият дълг на болницата е намалял от 2,1 на 1,7 милиона.

Персоналът е с висок професионален статут, няма съкращения, предстои да бъде назначен екип за лабораторията след месец, когато се очаква да бъде осигурено и оборудването на стойност 20 хил. лева.

Откриват информационен център за правата на пациента в Пловдив

На 27 юли в Пловдив ще бъде открит Информационен център за правата на пациента, съобщи д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация.

По думите му в новооткрития център ще се оказва съдействие на всички потърсили помощ пациенти. По поща, телефон, интернет (имейл) или на място в центъра ще се приемат и обслужват сигнали, свързани с проблемите, с които най-често се сблъскват пациентите, като например: отказ или забавяне на лечение, нарушения от страна на лекари и болници, неправомерни искания на заплащане и др.

„За разрешаването на постъпилите сигнали ще се търси колаборация с местните институции, а в случай, че проблемите не могат да се разрешат на местно ниво, сигналите ще се прехвърлят към националните институции: Агенция „Медицински одит”, Национална здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването”, уточни д-р Хасърджиев.

След Пловдив, регионални информационни центрове на НПО ще бъдат открити и във Варна, Сливен, Ямбол, Благоевград и Силистра.

Информационният център за правата на пациента в град Пловдив се намира на адрес: ул. „Средец” № 68 (зад Стоматологичната поликлиника) и ще работи всеки делничен ден между 13:00 - 19:00 часа; тел. 032/ 941 679; email: plovdiv@npo.bg.

Здравните карти на областите ще съдържат и броя на болничните легла

При второто четене на промените в Закона за лечебните заведения депутатите решиха областните здравни карти да съдържат минималния и максималния брой легла за активно лечение и за долекуване.
Тяхното разпределение ще зависи от броя на населението в областта по ред, определен в методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Областните здравни карти ще съдържат географските граници на здравните райони; вида, броя, дейността и разпределението на лечебните заведения по отделните нива на медицинското обслужване в областта; необходимия минимален брой на лекарите и специалистите по дентална медицина в извънболничната помощ по специалности; областните здравни приоритети.
Националната здравна карта ще се изработва от национална комисия, назначена от здравния министър. Тя ще съдържа информацията от областните здравни карти след съгласуването и утвърждаването им от министъра на здравеопазването; необходимия минимален брой центрове за спешна медицинска помощ и за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психична помощ и за лечение на инфекциозни болести, както и домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват специфични грижи за деца; оценка на националните здравни приоритети; списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация.
Картата ще бъде задължителна за разпределението на лечебните заведения у нас и финансирането им от НЗОК.
Областните здравни карти ще са готови към късната есен, заяви проф. Анна-Мария Борисова.
Няма да се закриват лечебни заведения, а ще бъдат оптимизирани, за да работят по-добре. Дублиращи структури ще бъдат обединени, уточни тя. 
Министърът каза още, че всички болници ще се преструктурират и ще се „привеждат в съответствие с нуждите на днешния ден”. „Те не могат да стоят така замръзнали от десетилетия. Животът се развива. Нуждите са различни и ние всъщност привеждаме една замръзнала от десетилетие система в състояние, което отговаря на днешния ден”, допълни Борисова. 
С промените в Закона за лечебните заведения диспансерите са заличени като вид лечебни заведения. След влизането в сила на закона те ще трябва да се преобразуват и пререгистрират в центрове за психично здраве, медицински центрове или специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания.
Към медицинските, медико-денталните и диагностично-консултативните центрове ще могат да се разкриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, решиха още депутатите. 
Целта е в подобни структури да се преобразуват малки болници, които няма да отговорят на критериите на здравната карта. Те ще приемат спешни пациенти за първично лечение, след което болните ще се пренасочват към по-големи лечебници.

Временен избор на личен лекар

Хората, които живеят в друго населено място за период от 1 до 5 месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на мястото, извън постоянното им местоживеене.
Това може да се осъществи с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва гражданите за периода на пребиваването им на новото място.  При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.
Лекарствените средства, които хроничноболните ползват за домашно лечение, се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временният избор. 
При изтичане на срока на временния избор пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар. 
Когато срокът на пребиваване в друго населено място е до 1 месец, тогава медицинска помощ може да се получи от всеки общопрактикуващ лекар. В такива случаи НЗОК заплаща на лекарите за инцидентно оказана помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи. 
Гражданите трябва да представят здравноосигурителната си книжка при всяко посещение, за да не заплащат друго, освен потребителска такса. Ако им бъде поискано да заплатят за получени медицински услуги при инцидентно посещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. 
Лицата, които смятат, че са били нарушени правата им като пациенти, могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.   Два пъти в годината, през месеците юни и декември, всички здравноосигурени граждани имат право да сменят личния си лекар. През месец юни това са направили 128 803 души, съобщават от НЗОК.

Страници