Иновации

Нуклеарната медицина и хибридните апарати – нова ера в образната диагностика

„Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий“, сподели проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина

Какво е състоянието на нуклеарната медицина (НМ) и на хибридната образна диагностика у нас в сравнение с развитието им в други страни?

Какви са предимствата на хибридната образна диагностика и какви предизвикателства стоят пред НМ в България?

На тези и още редица ключови въпроси даде отговор проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина, по време на шестата годишна среща между представители на медии и Siemens България. „Хибридните технологии, използвани в нуклеарната медицина, са най-бързо развиващите се методи за образна диагностика в световен мащаб. Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий.

За съжаление при необходимост от един хибриден апарат PET-CT на 500 000 души, в България разполагаме с един хибриден апарат на 3,5 млн. души. Листата на чакащите за изследване с PET-CT е около 300 души, на които се налага да чакат понякога и до 3 месеца за изследването. Друг проблем е недостигът на лекари и специалисти в България, които могат да работят на хибридните апарати. Към днешна дата те са не повече от 50 души“, сподели проф. Костадинова.

На въпрос защо хибридните апарати са бъдещето на образната диагностика, проф. Костадинова отговори: „Хибридният апарат се състои от няколко апарата, които са обединени в едно и функционират като един, с общо управление и една пациентна маса. В нуклеарната медицина това са т.нар. SPECT-CT, PET-CT и PET-MR апарати.

Тези апарати предоставят обединена информация (образи), които са с по-голяма точност и информативност и съответно подпомагат лекарите при поставяне на точна диагноза. Благодарение на хибридните апарати днес виждаме образи, за които само съм мечтала като студентка.“

Съгласно проучване на Европейската здравна комисия, през 2008 г. хибридните диагностични методи са били около 8% от всички прилагани образни методи в Европа, а към 2025 г. се очаква те да надхвърлят 40%. Към днешна дата в България са инсталирани едва 7 хибридни апарата – 4 SPECT-CT апарата в София и 3 PET-CT апарата - един във Варна и два в София, при необходими за населението на България около 28 SPECT-CT апарата и около 14 PET-CT апарата. Очаква се инсталацията на още 3 хибридни апарата - в София, Плевен и Панагюрище.

„Това е една много болна тема, не само за нас като лидер в сферата на медицинските технологии, но и за цялото развите на нуклеарната медицина в България. Приносът на Siemens за развитието на хибридните технологии е свързан със създаването на първия PET/CT скенер (1999), първият интегриран SPECT/CT апарат (2004), първия PET-MR (2010).

В момента у нас се борим не само с недостатъчната наличност на този вид апаратура, но и с недостатъчния брой лекари и специалисти, които могат да работят с нея”, сподели д-р Тодор Воденичаров, ръководител направление Здравеопазване на Siemens за България, Сърбия и Черна гора.

 

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на повече от 165 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията и е един от най-големите световни доставчици на енергийно-ефективни технологии. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика – в т.ч. системи за компютърна томография и магнитен резонанс – и лидер в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. През фискалната 2014 г., която приключи на
30 септември 2014 г., общият обем на приходите от продължаващи дейности възлиза на 71,9 млрд. евро,
а нетната печалба – на 5,5 млрд. евро. Към края на септември 2014 г. Siemens има около 357 000 служители в цял свят. За повече информация: www.siemens.com.

 

Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти,
технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. Компанията
е водещ доставчик на турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, вятърни турбини, пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерни решения за индустрията, както и на медицинско оборудване за образна диагностика и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. В България компанията присъства вече 136 години. Част от структурата на Siemens в България е и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. За повече информация: www.siemens.bg.

Category: 

FDA одобрява гръдна томосинтеза за мамографска платформа на Siemens

  • MAMMOMAT Inspiration с томосинтеза повишава диагностичната прецизност при мамографски скрининг

  • Апаратът разполага с широкоъгълна томосинтеза до 50 градуса

 

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила MAMMOMAT Inspiration с опцията томосинтеза – функция за томосинтеза на гърда на цифровата мамографска платформа MAMMOMAT Inspiration на направление „Здравеопазване“ на Siemens. Алгоритъмът за томосинтеза на гърда на Siemens реконструира множество двуизмерни образи на гърдата в триизмерен образ с цел подпомагане откриването на тумори, скрити от припокриващата гръдна тъкан, което позволява по-точна диагноза, отколкото стандартната двуизмерна дигитална мамография, както и намаляване на броя на фалшиво положителните резултати. В скорошно проучване сред 22 специалисти, разчитащи мамографски образи, с различен опит Siemens показа, че всички са подобрили прецизността си за откриване и диагностициране на рак, чрез разчитане на цифрова томосинтеза на гърда, като допълнение към пълноформатната дигитална мамография.

 

„Клиничните ни данни показват, че добавянето на цифровата томосинтеза на гърда на Siemens към традиционната двуизмерна дигитална мамограма на пациента повишава откриването на тумор на гърда. Знаем, че в клиничната практика тази по-висока диагностична точност означава по-малко процедури за диагностична биопсия и намалява нуждата от стресиращи повторни процедури, което обикновено допринася както за по-добри резултати на пациентите, така и за намаляване на разходите,“ заяви д-р Грегъри Соренсен, Президент и Главен изпълнителен директор на направление „Здравеопазване“ на Siemens за Северна Америка. „С одобрението на Американската агенция по храните и лекарствата на MAMMOMAT Inspiration с томосинтеза направление „Здравеопазване“ на Siemens потвърждава дългосрочния си ангажимент за авангардни иновации в областта на здравните грижи за жените.“

Category: 

В Световния ден за борба с рака Специализираната болница по онкология официално представи новия SPECT-СT

С нов, високотехнологичен апарат SPECT-CT разполага най-голямата специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО). Новият високо технологичен апарат, доставен и инсталиран от Siemens, бе официално представен днес, когато се отбелязва Световният ден за борба с рака. На събитието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, председателят на Комисията по здравеопазването в НС д-р Нигяр Джафер, изпълнителният директор на СБАЛО д-р Валентин Ангелов, главният изпълнителен директор на Siemens България Боряна Манолова и ръководителят на сектор Здравеопазване на Siemens за България и Сърбия Тодор Воденичаров.

По данни, представени от ръководителя на клиниката по нуклеарна медицина доц. Антоанета Цоневска, през изминалата година на новия SPECT-CT апарат са прегледани повече от 1 000 пациенти, а годишно средно около 1600 жени преминават през болницата с диагностициран карцином на млечна жлеза.

„Бъдещето е в хибридната диагностика. SPECT-CT апаратът, с който вече разполагаме, представлява два апарата интегрирани в едно – двуглава гама камера и 16-срезов компютърен томограф. Това ни дава възможност в едно изследване да използваме два съвършено различни метода за максимално прецизна диагностика. Така получаваме много по-висока точност, чувствителност и специфичност на изследванията”, споделя доц. Цоневска.

Според данни на клиниката от повече от 260 преминали болни за целотелесна костна сцинтиграфия в последната година, 11% са били със съмнителен резултат за костни метастази. След като са преминали на преглед с новия хибриден апарат, само с едно изследване специалистите са успели да поставят точната диагноза, без да е необходимо провеждането на повече изследвания. При 8 % от планарните костни сцинтиграфии лекарите са ревизирали резултата, тъй като със SPECT-CT диференциалната диагноза е максимално прецизна.

Siemens България е дългогодишен партньор на Специализираната болница за активно лечение по онкология. С инсталираната в здравното заведение апаратура компанията се стреми да съдейства на специалистите в борбата им срещу едно от най-опасните заболявания за човечеството. В отделните клиники, през различните години, са инсталирани компютърен томограф SOMATOM Emotion 16; графично-скопичен дигитален рентгенов апарат Axion Iconos R200; система за обмен и архивиране на образи (PACS) – syngo.plaza; хибридна система, включваща двуглава гама камера и 16 срезов компютърен томограф – SPECT-CT – Symbia T16; гама камера Diacam; линеен ускорител Primus; компютърен томограф за симулация на лъчелечение SOMATOM Emotion; симулатор за терапия SiemView.

Category: 

Иновативни решения за кардиологията

Новият скенер за позитронно-емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) Biograph mCT Flow на Siemens

В помощ на пациентите, лекарите и здравния персонал, Siemens разработи продукти и решения, специално пригодени за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Те включват нов сърдечен катетър, клинични ИТ приложения за компютърна томография и магнитно-резонансна образна диагностика, както и нова система за сърдечна молекулярна образна диагностика.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), броят на хората, които умират от сърдечно-съдови заболявания, ще се увеличи до около 23,3 милиона в световен мащаб до 2030 г. Тези заболявания, които включват коронарна болест на сърцето (КБС) и мозъчен инсулт, вече представляват най-честата причина за смърт в светa. Siemens разработи много нови кардиологични решения и демонстрира силата на иновациите си на тазгодишния конгрес на Европейското дружество по кардиология (ЕОК) в Амстердам, Холандия.

Новият скенер за позитронно-емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) Biograph mCT Flow се предлага с две функции в областта на сърдечно-съдовите медицински грижи. Функцията HD Cardiac, с помощта на технология за двойно синхронизиране позволява на лекарите за пръв път да минимизират влиянието на  движенията, предизвикани от дишането и сърдечната дейност на пациента

Нов интракардиален катетър за ехокардиография

Siemens за пръв път предлага обемна интракардиална ехокардиография (ИКЕ) в реално време с ултразвуковия катетър Acuson AcuNav V. ИКЕ в реално време предлага висококачествена образна диагностика без облъчване по време на интервенционални процедури. Катетърът Acuson AcuNav V е особено полезен по време на транскатетърно поставяне на аортна клапа (ТПАК) – високорискова процедура, която често се прилага на пациенти, които не могат да понесат рисковете и усложненията, свързани с обща анестезия и механична вентилация.

Кардио изследване с  МР  за по-малко от 30 минути

Диагностиката на сърце с магнитен резонанс осигурява подробна информация за морфологията и функционирането му. Тя също така предоставя визуализация на миокардното кръвоснабдяване, отоци или съединителна тъкан в контекста на диагностициране на коронарно сърдечно заболяване или различни възпаления на миокарда.

Софтуерното приложение Cardiac Dot Engine на Siemens дава възможност на лекарите да прегледат сърцето в детайли за много кратък период от време. Софтуерът предоставя стандартизирани клинични протоколи, които се адаптират за всеки отделен пациент за по-бърз преглед. Това включва дихателни тестове, мониторинг на пулса, планиране на прегледа и коригиране на обема на контрастното вещество спрямо теглото и възрастта на пациента. Стандартизираните протоколи позволяват резултатите да бъдат възпроизведени бързо. Това означава, че цялостен преглед на сърцето може да се извърши за по-малко от 30 минути, а не за един час, както е обикновено.

КТ софтуер подобрява точността на ТПАК процедури

Компютърната томография осигурява поддръжка на минимално инвазивното транскатетърно поставяне на аортна клапа (ТПАК). Siemens разработи нов софтуер, който помага на лекарите да определят точния размер на клапата за пациента и да установят точния ъгъл, под който новата клапа трябва да бъде поставена дори преди интервенцията в лабораторията за сърдечна катетеризация. Това спестява време и намалява нужната доза контрастно вещество за пациента по време на интервенцията, тъй като важната информация е вече налична.

Комбинацията със скенера Somatom Definition Flash предлага и друга голяма полза за по-възрастните и по-слаби пациенти. Те често страдат от нарушена функция на бъбреците и са подложени на риск от появата на бъбречна недостатъчност в най-лошия случай, ако се използват големи дози контрастно вещество. Със Somatom Definition Flash,при сканиране са нужни само 40мл контрастно вещество, за да получи лекарят цялата необходима информация. Традиционните скенери може да изискват повече от едно сканиране и до 150мл контрастно вещество.

 

 

 

 

 

 

Category: 

Нова версия на софтуер от Siemens предлага диагностика с повишена анатомична интелигентност

Сектор Здравеопазване на Siemens разработи версия VA30 на своя софтуер за рутинно 3D и специализирано разчитане syngo.via, която представя  нови приложения и функционалности, ускоряващи и улесняващи работния процес на потребителите. Софтуерът „разбира“ човешката анатомия и подготвя изображенията за диагностика. Така например, syngo.via VA30 разполага с функцията „Automatic Rib Labeling”, която автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканирането с компютърен томограф, докато досега рентгенолозите трябваше да идентифицират ребрата ръчно. Предвид уникалната форма на ребрата, това може да отнеме доста време и води до грешки, особено при сложни диагностики като тези в областта на онкологията.

„Анатомичната интелигентност“ е отличителна черта и на новия софтуерен пакет syngo.via General Engine, с който клиентите могат да надградят софтуера си. Пакетът включва функцията „Anatomical Range Presets“, която показва бърз, точен и оптимален образ на избрани анатомични области. Това гарантира високо качество на получените анатомични образи, което не зависи от уменията на конкретния специалист. С помощта на технология, подобна на лицевото разпознаване при цифровата фотография, syngo.via е в състояние да разпознава рамене, гръбачен стълб, бедра и т.н. в клиничните образи и да оптимизира начина, по който те биват показвани в анатомичната им среда.

След преглед, радиологичната диагноза играе ключова роля за лечението на пациента. Инструментът syngo.via Advanced Reporting, част от syngo.via General Engine, помага на рентгенолозите да създават ясни, добре структурирани доклади от прегледите за своите колеги, които проследяват конкретния клиничен случай. Стандартизирани шаблони улесняват създаването на отчети, като могат и да бъдат персонализирани според индивидуалните нужди на пациентите. Досега няколко на брой диагнози означаваха различни документи, отнасящи се до един-единствен случай. Сега вече единният диагностичен отчет отразява целия профил на заболяванията на пациента. Това позволява на лекарите по-лесно да си създадат цялостна оценка на състоянието на пациента, което спомага за подобряване на качеството на лечението.

Category: 

Siemens направи световна премиера на най-нов модел компютърен томограф

Вляво: Д-р Щефан Шонберг, директор на Института за клинична радиология и нуклеарна медицина в Медицинския университет в Манхайм. Вдясно: Херман Рекуард, изпълнителен директор на сектор Здравеопазване в Siemens

Скенерът дава възможност за ранна диагностика на онкологични заболявания с до 50% по-ниски дози на облъчване

Somatom Force – новият компютърен томограф (КТ) от Siemens – беше представен в медицинския център на университета Манхайм в Германия. Този скенер от висок клас предлага индивидуализирани диагнози за хора с онкологични заболявания, много млади пациенти, пациенти с бъбречна недостатъчност или с наднормено тегло.

Високотехнологичният апарат дава възможност на специалистите да провеждат изследвания с функционални 4D изображения при пациенти с онкологични заболявания, като използват до 50 на сто по-ниски дози на облъчване. Четириизмерната образна диагностика, която показва функцията на органите и съдовете до тяхната морфология, позволява да се събере допълнителна информация за първични тумори и метастази. Това означава, че тази процедура вече може да се използва рутинно и лекарите могат да правят по-бързи и по-добре обосновани решения за това каква туморна терапия да назначават. Скенерът позволява да се определи в много по-ранен етап дали лечението е ефикасно. Ако не е, лекарите могат по-бързо да преминат към по-ефективно лечение. Това подобрява шансовете на онкоболния пациент да получи навременно и ефикасно лечение.

Националният скрининг за белодробен карцином, проведен в САЩ, бе повод за преструктуриране на приоритетите в областта на превенцията на рака. Проучването показа, че смъртността може да бъде намалена с 20%, ако ранното откриване на рак на белите дробове се извършва с нискодозов томограф, вместо с конвенционален рентген на гърдите. SОМАТОМ Force е особено подходящ за такова ранно откриване, поради своите безпрецедентно ниски дози на облъчване. Извършените прегледи в медицинския център на университета в Манхайм показват, че може да се постигне доза от 0,1 mSv за томография на бял дроб дори при рутинни клинични ситуации.

Друго предимство при белодробната диагностика е увеличеното поле на визуализация (50 см), при режим на работа “Turbo Flash Mode”, което позволява да се обхване целият орган. Този изключително бърз режим на сканиране със скорост от почти 400 милиметра в секунда дава възможност целият гръден кош да се сканира за около една секунда. Ако трябва да се сканира по-голяма част от тялото, благодарение на най-бързата скорост на сканиране на пазара (737 мм/сек), цели гръдни и абдоминални прегледи могат да се извършват само за една секунда. Това означава, че не е необходимо пациентите да задържат дъха си. Дори високият пулс не води до артефакти, вследствие на движение в клиничните образи.

20% от пациентите страдат от бъбречна недостатъчност. Тези пациенти ще се възползват от значително по-ниските дози контрастна материя. Контрастната материя, съдържаща йод, може да постави допълнителна тежест върху бъбреците на възрастните пациенти и особено на тези с хронични заболявания. Първоначалните изследвания в Манхайм показват, че средното количество контрастно вещество за гръдни прегледи със SOMATOM Force може да бъде намалено от между 90 и 110 мл до между 25 и 35 мл.

Category: 

Модернизираха общинската болница в Тутракан с високотехнологична апаратура за образна диагностика

Мобилният графичен рентгенов апарат Polymobil Plus от Siemens

Висококачествена апаратура е инсталирана в модернизиранoто отделение по образна диагностика на МБАЛ-Тутракан. Апаратите са произведени и доставени от немската компания Siemens. Модернизирането на болницата се осъществява по проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване” и е финансирано със средства, предoставени съвместно от Република България и Европейския съюз по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът включва доставка на 61 вида апарати за нуждите на болницата, извършване на необходимите строително-ремонтни работи за привеждане на помещенията в съответствие с изискванията на новата апаратура, осъществяване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

След реализирания проект болницата в Тутракан се превръща в едно от най-високотехнологичните лечебни заведения в областта. Болницата разполага с оборудване за диагностика, лечение и долекуване, което значително ще подобри качеството на медицинските услуги за пациентите. Сред доставената от Siemens апаратура са 16-срезов компютърен томограф SOMATOM Emotion, комбиниран дигитален рентгенов апарат Luminos Fusion, дигитален графичен рентгенов апарат Multix Select DR и мобилен графичен рентгенов апарат Polymobil Plus.

Апаратът SOMATOM Emotion е компютърен томограф за изследване на цялото тяло, представен за първи път на световния пазар през 2010 г. по време на Европейския конгрес по рентгенология във Виена. Апаратът е с най-добрата в света пространствена резделителна способност при този клас апарати и има най-тясното гентри, което е от изключителна важност при пациенти с клаустрофобия и малки деца.

Category: 

Siemens оборудва изцяло обновената болница в Разлог

16-срезов компютърен томограф Somatom Emotion от Siemens

Siemens достави лабораторна техника и висококачествена апаратура за образна диагностика за нуждите на изцяло обновената Многопрофилна болница за активно лечение в Разлог. Проектът е осъществен по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и превърна в болницата в най-високотехнологичното лечебно заведение в областта. Модернизираната болница беше официално открита след тържествен водосвет от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева.

След реализирания проект болницата в Разлог разполага с високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване. Значително подобрена е болничната инфраструктура, като помещенията за инсталация на закупената апаратура и оборудване отговарят на действащата нормативна уредба и на всички медицински стандарти.

Сред доставената от Siemens апаратура са рентгенов апарат тип С-рамо Siremobil Compact L, 16 срезов компютърен томограф Somatom Emotion, Комбиниран дигитален рентгенов апарат Luminos Fusion, както и ехографска система с трнсдюсери за коремни органи, повърхностни структури и доплер ACUSON X300.

„През изминалата година Siemens реализира успешно проекти в много градове на България, благодарение на които се подобри значително оборудването, а оттам и качеството на предоставяните здравни грижи за пациентите,. Нашата амбиция е тази тенденция да продължи и занапред, защото основен приоритет на Сименс е да има достъп до висококвалифицирани здравни услуги за пациентите от всички краища на България“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител на сектор Здравеопазване в Сименс за България и Сърбия.

 

Category: 

МБАЛ Монтана вече разполага с високотехнологичен дигитален мамограф за диагностика и скрининг

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана вече разполага с последно поколение дигитален мамограф. Апаратът MAMMOMAT Inspiration на Siemens е част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

„Това е универсална дигитална мамографска система, която може да извършва скринингова и диагностична мамография. Мамографът притежава автоматичен механизъм за контрол на дозата, оборудван е с всички необходими хардуерни и софтуерни приложения и на практика е апаратът, който облъчва с най-ниска доза радиация в България“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител на сектор Здравеопазване в Siemens.

Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.

МБАЛ Мoнтана инвестира и в 16-срезов компютърен томограф. Скенерът има най-добрата в света разделителна способност и е най-продаваният томограф, с повече от 8 000 инсталирани апарата в цял свят.  Апаратът е с най-тясното гентри от апаратите в този клас, което е от изключителна важност при пациенти с клаустрофобия и малки деца.

Category: 

Високотехнологични дигитални мамографи ще бъдат доставени в 8 многопрофилни болници в страната

Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и Университетските многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ) в Пловдив и Плевен ще могат да разчитат на нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration на Siemens в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – ракът на гърдата. Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Това стана ясно по време на среща на ръководството на сектор „Здравеопазване“ на Siemens с предсатвители на националните медии в страната. Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.

„За нас е изключителна радост, че имаме възможността да допринесем за борбата срещу това заболяване, което всяка година покосява хиляди жени. Редовната профилактика и използването на съвременна апаратура са ключови за справянето с онкологичните заболявания. Съвременната медицина е напреднала до такава степен, че в повечето случаи, при откриване на болестта в ранна фаза тя често може да бъде излекувана“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.

Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медидицнска апаратура.

„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, заявява проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Контролът на качеството е един непрекъснат процес, който се извършва на всеки етап от монтажа и експлоатацията на съответния апарат. В този контрол участват доставчикът на апаратурата, който прави приемно изпитване при монтажа, медицинският физик на болницата, който минимум 1 път годишно трябва да изпитва всички важни параметри на апарата, а някои от тях да следи и по-често, заедно с рентгеновия лаборант по програма за контрол на качеството, както и от сервиза, който извършва ремонта на апаратурата.

„От особена важност за правилната и качествена работа на един медицински уред е добрата техническа поддръжка. Дори и най-качественият апарат в света може да бъде вреден и дори опасен, ако не е настроен и поддържан правилно и качествено. В момента се позволява при поддръжката и ремонта да се използват резервни части и софтуер с неясен произход. Изключително важно е сервизът да се извършва от производителя или от оторизиран негов представител, който може да гарантира качество. В противен случай се създават условия за влошаване качеството на съответната апаратура и се възпрепятства нейното правилно функциониране. Необходимо е по-ясно да се регламентират и по-ефективно да се контролират ремонтът и техническата поддръжка на медицинската апаратура в България“, заключава Тодор Воденичаров.

Новите мамогарфи MAMMOMAT Inspiration ще бъдат доставени и монтирани от Siemens във всичките осем болници в страната до края на годината.

Category: 

Страници