Siemens е най-големият доставчик на екологични технологии в света


 

Сектор “Здравеопазване” на Siemens добави три нови продукта в екологичното портфолио на компанията


През фискалната 2010 г. Siemens отбеляза продажби на стойност 28 милиарда евро с продукти от екологичното си портфолио, което наложи компанията като най-големия доставчик на екологично чисти технологии в света. През същия период компанията е спестила 270 милиона тона емисии въглероден диоксид (CO2) в околната среда – обем, който се равнява на общото количество емисии на CO2, генерирани за една година от Хонконг, Лондон, Ню Йорк, Токио, Делхи и Сингапур, взети заедно.

Сектор “Здравеопазване” на Siemens допринесе с още три нови продукта за екологичното портфолио на компанията - компютърния томограф Somatom Definition Flash, системата за флуороскопия Axiom Luminos dRF и рентгеновата система Ysio. С уникалните апарати Сектор „Здравеопазване“ на Siemens участва с общо 11 продукта в екологичното портфолио на компанията. С доказаната си клинична производителност и енергийна ефективност, продуктите се представиха отлично, благодарение на ниския си разход и намаляване дозата на облъчване, в сравнение с техните предшественици.

Екологичното портфолио на Siemens се състои от продукти, които са енергийно и ресурсно-ефективни от гледна точка на емисиите на CO2 в периода на експлоатацията, както и на разходите за жизнения цикъл на продукта. Решението съответен продукт да бъде включен към екологичното портфолио се взима от Съвета за устойчивост на Siemens и от независим външен одитор.

По време на преглед на гръдния кош компютърният томограф Somatom Definition Flash използва средно 45% по-малко енергия, отколкото своя предшественик, Somatom Definition, докато енергоспестяването при сърдечен преглед достига до близо 85%. Somatom Definition Flash предлага най-високите скорости и най-ниските нива на облъчване от всички КТ скенери момента. Едно сърдечно сканиране, например, може да се извърши с по-малко от единмилисиверт (mSv), докато средната ефективна доза за тази процедура обикновено се равнява на между 8 и 20 mSv. Освен това, оловото, което обикновено се намира в противотежестите, които балансират въртящите се части на КТ апаратите, вече не е необходимо. Това е така, защото Somatom Definition Flash вече няма нужда от противотежести - иновативни нови техники на производство са намалили силите на дисбаланс, а останалите дисбаланси се компенсират чрез използване на стомана.

Със системата за флуороскопия Axiom Luminos dRF може да се спестят близо 35 процента от консумацията на енергия през целия жизнен цикъл на продукта в сравнение със системата за флуороскопия Axiom Iconos R200, която се използва при същите условия. Тъй като Axiom Luminos dRF работи по електронен път, вече не са необходими филмови касети и работните процеси могат да се извърши по-бързо. В допълнение, устройството е с по-малки размери, защото като система 2-в-1, то е подходящо както за флуороскопия, така и за рентгенография. Специални CARE (комбинирани приложения за намалено облъчване) приложения позволяват на оператора да работи с намалени нива на облъчване.

За всеки преглед на пациент, цифровата рентгенова система Ysio използва 20 процента по-малко енергия в сравнение с рентгеновата система Aristos MX/VX. Тъй като не се нуждае от филмови касети, тя спомага за спестявания от консумативи, както и да се избегнат отпадъци в болниците и частните кабинети. Най-новото поколение от детектори предлага високо качество на изображението. Безжичният детектор Wi-D, многофункционалният контролен дисплей MaxTouch и близо 500-те отделни програмируеми позиции на системата осигуряват оптимална работа.

Докладът „Опазване на околната среда и безопасност на работното място 2010“ представя постиженията на Сектор “Здравеопазване” на Siemens през фискалната 2009 г. по отношение на EHS (Единната система за управление на околната среда, здравеопазването и безопасността).

Изданието на доклада на немски език може да се намери на www.siemens.com/healthcare-ehc

Международната версия може да се намери на www.siemens.com/healthcare-ehs

Category: