Доставиха нов рентгенов апарат MULTIX Swing от Siemens в МБАЛ-Самоков

Отделението по образна диагностика на МБАЛ-Самоков разполага от днес с нов модерен рентгенов апарат MULTIX Swing на Siemens. Инвестицията за доставката и монтажа на новия рентгенов апарат възлиза на 60 000 лева, като средствата са осигурени от Община Самоков.

Рентгенографичният апарат MULTIX Swing на Siemens е от последно поколение с функционални възможности за дигитализиране и изцяло отгoваря на медицинските стандарти. С него могат да се провеждат диагностични процедури при всички пациенти с ортопедични и торакални проблеми, както и при тези с травма и нуждаещите се от спешна диагностика.

Апаратът разполага с изключителна рентгенова защита и води до минимално облъчване на пациента, посредством високочестотния генератор, който значително редуцира дозата на облъчване, осигурява високо качество на образа и същевременно удължава живота на рентгеновата тръба. MULTIX Swing е подходящ за пациенти с наднормено тегло. Апаратът произвежда рентгенови образи от най-високо качество и разполага с автоматичен контрол на експонацията. Разстоянието между масата и филма е минимизирано, с което се постига много по-добро качество на образа, тъй като се избягва ефектът „оптическа дисторбция”. Благодарение на своя ергономичен дизайн и на лесната за управление конзола, прегледът на пациента протича с удобство.

„Благодарим на община Самоков за помощта, която оказва на МБАЛ-Самоков и за благотворното партньорство, което имаме през годините. Със средствата, които ни бяха отпуснати, ние успяхме да закупим този много ценен рентгенов апарат, който ще удовлетвори нуждите на пациентите от болничната и доболничната помощ и значително ще повиши качеството на медицинското обслужване в болницата. Спeциални благодарности и на ръководството на компанията Siemens, която има сериозно присъствие в болницата с високо-технологична медицинска апаратура”, заяви на официалното откриване директорът на МБАЛ-Самоков д-р Красимира Ковачка.

„Това не е първият апарат, който Siemens доставя за нуждите на болничното заведение. Преди три години доставихме и монтирахме в болницата 2-срезовия спирален компютърен томограф SOMATOM Spirit, който е пример за високо-технологична апаратура, с каквато разполагат много модерни лечебни заведения в Европа. Горд съм, че най-високо-технологичната фирма за медицинска апаратура е предпочитаният партньор на МБАЛ-Самоков, защото това означава, че пациентите ще бъдат диагностицирани на възможно най-модерната апаратура”, изтъква д-р Светослав Мечкарски, Мениджър „Ключови клиенти” в Сектор „Здравеопазване” на Siemens.

МБАЛ-Самоков обслужва общините Самоков и Долна баня с население от около 42 527 души. За 2010 г. преминалите болни през МБАЛ-Самоков са 9337. През отделението по образна диагностика на болницата годишно преминават около 7000 пациенти. Приоритетите за бъдещи инвестиции в апаратура за отделението са закупуване на дигитален рентгенографичен и скопичен апарат, 5 броя мобилни рентгенови апарати за структуриране на лечебното заведение и закупуване на рентгенов апарат за зъбни снимки.