Здравна система

28 July 2010

КЗЗ провокира създаването на фонд за зависимостите

Конфедерацията „Защита на здравето” (КЗЗ) инициира създаването на Фонд за зависимостите - система, предлагаща широк спектър от интервенции, чийто избор се базира преди всичко върху оценените нужди на пациента.

Това е нова  система на финансиране, отчетност, контрол върху качеството и прозрачност на всички дейности, свързани с лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите, както и превенцията на тези разтройства.

27 July 2010

Четири нови отделения в пловдивската болница „Св. Пантелеймон”

Четири нови клинични сектора бяха открити в пловдивската болница „Свети Пантелеймон”.

Направени са шокова зала към спешното отделение за 24 часов престой, микробиологична лаборатория, манипулационна към  АГ отделението, две операционни зали (подновени са и старите).  Ремонтът е на обща стойност от около 100 хил. лева.

26 July 2010

Откриват информационен център за правата на пациента в Пловдив

На 27 юли в Пловдив ще бъде открит Информационен център за правата на пациента, съобщи д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация.

23 July 2010

Здравните карти на областите ще съдържат и броя на болничните легла

При второто четене на промените в Закона за лечебните заведения депутатите решиха областните здравни карти да съдържат минималния и максималния брой легла за активно лечение и за долекуване.
Тяхното разпределение ще зависи от броя на населението в областта по ред, определен в методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.

22 July 2010

Временен избор на личен лекар

Хората, които живеят в друго населено място за период от 1 до 5 месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на мястото, извън постоянното им местоживеене.

Страници