Здравна система

10 December 2010

Дават приоритет на детското и неонаталното здравеопазване

Консултативният съвет към Министерство на финансите постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и остойностяване на медицинските дейности, заплащани от здравната каса. С решението се повишава финансирането на медицинските дейности.

09 December 2010

100 млн. лв. за стари задължение са заложени в бюджет 2011 на НЗОК

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. са заложени средства в размер на 100 млн. лв. за дължими стари плащания. Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до края на месец януари 2011 г., съобщават от здравната институция. 

08 December 2010

Протест на фелдшерите

„Сдружение на Медицинските Фелдшери /Бакалаври по Медицина/ в България“ обяви началото на ефективни протестни действия, които стартират днес в София. 
Причината за недоволството на здравните специалисти е приетият от парламента „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“, с който, според тях, се ограничават правата на работа на фелдшерите така, както са обучавани.

08 December 2010

Правителството прие концепция за по-добра здравна система

Подобряването на общественото здраве, преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването и постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност са основните цели в Концепцията за по-добро здравеопазване на България.

03 December 2010

Депутатите приеха Бюджет 2011

След повече от 14 часа дебати парламентът прие държавния бюджет за 2011 г. В него е заложено Министерство на здравеопазването да направи 712 млн. лв. разходи и 40 млн. лв. приходи. 
Законът за държавния бюджет влиза в сила от 1 януари догодина. 

Страници